موزاییک بتنی :

موزاییک های بتنی  در واقع همان کف پوش های بتنی هستند منتهی متراکم تر، که تراکم خود را از طریق پرس و ویبره به دست می آورد.

موزاییکهای بتنی  در حالت کلی از دو قسمت تشکیل شده اند :


1- لایه رویه یا همان رنگ: این لایه نقش اصلی را تشکیل می دهد و در به وجود آمدن آن از پودر سنگ،سیمان،آب و از ترکیبات دانه بندی شده و رنگی کار شده است.


 - 2
لایه زیرین : این قسمت دارای پهنای بیشتری به نسبت رنگ می باشد و در واقع فشار اصلی را این قسمت متحمل میشود . مواد تشکیل دهنده این لایه نیز مانند لایه رویه سیمان،آب،شن و ماسه می باشد .

انواع موزاییکهای شرکت پابکو به همراه چند نمونه از عکسها  :

1 – موزاییک پرسی

2 – موزاییک واش بتن

سایز 30 * 60

سایز 50 * 50

سایز 40 * 40