منهول بتنی یا آدم رو بتنی:منهول‌ها جنسهای مختلفی دارد که بنا به کاربری متفاوت خواهد بود و همچنین درپوشهای آنها نیز از جنس مختلفی ساخته میشود. منهولهای بتنی برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه در سیستمهای فاضلابی برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده می‌شود و یا در سیستم‌های مخابراتی برای دسترسی به مسیرهای کابل‌ها در زیر زمین استفاده می‌شود. البته همگی در سطح شهر به انواع آنها برخوردیم، دریچه‌هایی که در سطح زمین موجود است و کاربردهای مختلفی دارد  (آب و فاضلاب، تلفن، برق و...) و منهول در واقع برای دسترسی آسان ما به داخل کانال است و در آنها را با درپوش می پوشانند. 

علاوه برآدم رو های کلاسیک مخصوص عمق های تا 5مترکه در قطرهای 1200 تا 1800 با ضخامت 90 تا 115 میلیمتر تولید میگردد ، آدم رو های ویژه عمق های تا 15 متر شامل قطعات دال کف ، پاشنه ، آدم روهای 30 و 60 سانتی متری ، تبدیل و دال سر میباشد.

مزایا و کاربرد منهول:

1 - قابليت يكی سازی فاضلاب چند واحد آپارتمانی در يك مسير خروجی.

2 - استفاده از منهول های  كوچك در مصرف فاضلاب خانگی.

3 -نصب سریع.

4 - هزینه کمتر به علت اتصالات کمتر.

5 امكان بازديد دوره ای آن توسط دريچه بازديد و درب منهول

6 - جمع آوری آب های سطحی

مشخصات تبدیل و آدم روهای قابل نصب تا عمق 5 متر

کلاس

قطرداخلی

ضخامت

مقدارمیلگردبرای هر متر(کیلوگرم)

1

700-1200

70-90

3

2

1200

90

10

3

1400

100

12

4

1500

105

14

5

1600

115

16

6

1800

115

18

7

 2000

17 

22 

مشخصات آدم رو های ویژه تا عمق 15 متر

 

ضخامت

وزن هر متر

مقدارمیلگردبرای هر متر(کیلوگرم)

دال کف

220

1065

23

پاشنه80 سانتی

200

1615

45

آدم رو 60 سانتی

150

880

17

آدم رو 30 سانتی

150

440

8

دال سر

200

945

20