دال ترافیکی بتنی:

 بافت آرماتور بندی دالهای ترافیکی 14 و 16 میباشد که نقشه آرماتور آن طبق آیین نامه و استاداردهای سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور تولید میشود و 2 قلاب در روی این دالها جهت سهولت در جابجایی نصب می شود .

ذکر این نکته در طراحی سنگ دال های شرکت پابکو ضروری است که این شرکت به خاطر استفاده بهینه ، از مقدار مناسب میلگرد طبق استانداردهای تعریف شده جهت تحمل بار استفاده می کند.

کاربرد سنگ دال های بتنی :

این دالها بیشتر جلوی درب منازل ، روی جوی ها ( اجرای نهرهای عرضی) ، بزرگ کردن عرض معابر عمومی برای عابرین پیاده ، پوشش جوی ها  برای رسوخ نکردن حیوانات  از جمله موشها و همچنین برای پل سازی استفاده میشود . در ضمن این دالها جایگزین مناسبی هستند برای پلهای آهنی ، که هم از نظر ظاهری شکیل تر هستند و هم  قابل دزدیده شدن نیستند.

مزیتهای استفاده از سنگ دال بتنی به جای پل های آهنی :

استحکام بیشتر(استفاده از میلگرد و بتن)

قیمت مناسبتر

حمل و نقل راحت

نصب آسان