کاشن تانک :

کاشن تانکها مخازنی تهیه شده از جنس پلاستیک سخت جهت اطلاع رساندن به خودرو سواران میباشند. کاشن تانک ها مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی هموار و صیقل نیستند و شبیه  صورت خمیده طراحی شده اند و معمولا جهت تغییر راهها و تقاطع هایی که خودروسواران احتیاج به تغییر جهت دارند گذاشته می شوند . سطح کاشن تانک دارای بازخورد به موقع و بازتاب در روشنایی روز  و همینطور در هنگام شب مانند علامتهای راهنمایی و رانندگی هستند که در نهایت به ایمنی بیشتر خودروسواران خواهد انجامید .کاشن تانک ها اغلب پر شده از شن و ماسه و یا آب هستند و هدف آنها جلوگیری از برخورد راننده یا تردد کننده با سرعت بالا به گاردریل است .

این محصول نوعی ضربه گیر از جنس پلی اتیلن میباشد و بیشتر در ورودی بزرگراهها استفاده میشود.